top of page
Pā Te Aroha.jpg

The Tribe

Meet

"Hakaahingia Te Rapunga Hinātore, hei arahi, hei arataki i te āpōpōtanga o tātou"

"Ignite the search for your divine spark to guide the path into the future" - Pā

Graduates 2021

Graduates 2020

Graduates 2019

Whānau Wānanga